top of page

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een beschadiging van de hersenen die ontstaat na de geboorte. Dit kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken, zoals een beroerte, een ongeval, een hersentumor of een infectieziekte. NAH kan van invloed zijn op verschillende aspecten van het dagelijks leven, waaronder bewegen, praten, denken en emoties.
 

Symptomen van NAH kunnen variëren van persoon tot persoon en kunnen ook veranderen na verloop van tijd. Mogelijke symptomen zijn onder andere hoofdpijn, vermoeidheid, problemen met concentratie en geheugen, spraak- en taalproblemen, emotionele instabiliteit en problemen met het bewegen van het lichaam.


Het is belangrijk om NAH zo snel mogelijk te herkennen en te behandelen. Behandeling van NAH is gericht op het verminderen van de symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt. Dit kan onder andere worden bereikt door middel van medicatie, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en psychologische ondersteuning.


Het leven met NAH kan uitdagend zijn voor zowel de patiënt als de naaste omgeving. Het is belangrijk om steun te zoeken bij een specialist op het gebied van NAH en om informatie te verzamelen over de beschikbare behandelingen en hulpmiddelen.

Niet aangeboren hersenletsel

 • Traumatisch Hersenletsel (THL) is een vorm van Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) die ontstaat als gevolg van een trauma aan het hoofd, bijvoorbeeld door een val of een klap op het hoofd. THL kan leiden tot diverse fysieke, cognitieve en psychosociale problemen.
   

 • Symptomen van THL kunnen direct na het trauma optreden, maar ook pas na verloop van tijd naar voren komen. Mogelijke symptomen zijn onder andere hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid, geheugenproblemen, concentratiestoornissen, veranderingen in emoties en gedrag, en problemen met bewegen en spreken.
   

 • De ernst van THL kan variëren van licht tot zeer ernstig. Behandeling van THL is gericht op het verminderen van de symptomen en het bevorderen van herstel. Dit kan onder andere bestaan uit medische zorg, revalidatie en psychologische ondersteuning.
   

 • Het is belangrijk om bij vermoeden van THL direct medische hulp in te schakelen. Ook is het van belang om na het herstel van THL alert te blijven op mogelijke lange termijn effecten, zoals geheugenproblemen en emotionele veranderingen.

  Personen die THL hebben gehad, kunnen baat hebben bij ondersteuning en begeleiding in het dagelijks leven.

Traumatisch Hersenletsel 

bottom of page